Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, Litais

Kaina, Eurais

1

Vieno rašytinio,grafinio A4 formato lapo dokumento kopijos parengimas (asmens sveikatos istorijos vienas puslapis prilyginamas A4 lapo formato vienam puslapiui)

0,33

0,10

2

Nedarbingumo pažymėjimo atspausdinimas

2,06

0,60

3

Pažyma apie sveikatos būklę (įskaitant pažymas iš GKK) išduodama pačiam pacientui prašant kitais,ne gydymo tikslais

6,20

1,80

4

Išrašas apie sveikatos būklę, išduodamas pačiam pacientui prašant kitais, ne gydymo tikslais

14,50

4,20

5

Išrašas iš asmens sveikatos istorijos apie asmens sveikatos būklę už 5 metų arba ilgesnį laikotarpį,išduodamas pačiam pacientui prašant kitais, ne gydymo tikslais

59,75

17,30

6

Medicininių dokumentų perrašymas pacientui prašant gydymo tikslais

7,95

2,30